Disclaimer

Algemeen

Pack-It verleent je hierbij toegang tot dumil.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en producten die door Pack-It en derden zijn aangeleverd. DUMIL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op dumil.nl is bedoeld als vrijblijvend en informatief en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van DUMIL.

Beperkte aansprakelijkheid

De op dumil.nl aangeboden tips & tricks worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid aangezien deze van derden afkomstig zijn. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DUMIL.

De beheerder van deze site is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitwerking ervan en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Volg de gebruiksaanwijzingen en voorschriften altijd op en probeer een geboden oplossing eerst voorzichtig uit. Twijfel? Vraag het de DUMIL via het contactformulier of via mail info@dumil.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij DUMIL en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DUMIL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Contact

Indien je een vraag, opmerking of klacht hebt over deze website, neem dan contact met ons op via info@dumil.nl. Of richt je vraag schriftelijk aan:

Dumil
Postbus 1102
3330 CC Zwijndrecht

T: +31 88 33 55 444
F: +31 88 33 55 499

E: info@dumil.nl
W: www.dumil.nl

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en je gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.